Lude.Me

เราไม่สนับสนุนให้โพสต์เรื่องดีๆที่นี่ — FFFUUUU.COM

เฉลย EmojiNation - Level 25 (Thai)

เฉลย EmojiNation เกมทายคำหรือวลีปริศนาจากภาพไอคอน มีหลายร้อยด่านด้วยกัน โดยในแต่ละด่านจะมีไอคอนแสดงเพื่อเป็นการใบ้คำ และให้ผู้เล่นเลือกตัวอักษรที่ตัวเกมกำหนดให้มา เรียงกันเป็นคำหรือวลีให้ถูกต้อง

คำตอบ: ไก่กิน ข้าวเปลือก

25เฉลย EmojiNation - Level 25 (Thai)เฉลย EmojiNation - Level 25 (Thai)เฉลย EmojiNation - Level 25 (Thai)เฉลย EmojiNation - Level 25 (Thai)

ไก่กิน ข้าวเปลือก

Rating: 5.0