Lude.Me

วันๆแม่งเจอแต่เรื่องแย่ๆ มาโพสต์ที่นี่ — FFFUUUU.COM

เฉลย EmojiNation - Level 14 (Thai)

เฉลย EmojiNation เกมทายคำหรือวลีปริศนาจากภาพไอคอน มีหลายร้อยด่านด้วยกัน โดยในแต่ละด่านจะมีไอคอนแสดงเพื่อเป็นการใบ้คำ และให้ผู้เล่นเลือกตัวอักษรที่ตัวเกมกำหนดให้มา เรียงกันเป็นคำหรือวลีให้ถูกต้อง

คำตอบ: ตาเป็นสับปะรด

14เฉลย EmojiNation - Level 14 (Thai)เฉลย EmojiNation - Level 14 (Thai)

ตาเป็นสับปะรด

Rating: 5.0